Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Dutch Masters Innovation Award

 •  Deelname aan de Dutch Masters Innovation Award is mogelijk voor inschrijvers die aan de voorwaarden van deelname voldoen.
 • Alleen volledig ingevulde inschrijfformulieren worden in behandeling genomen.
 • Inschrijvers zijn start-ups, ondernemers en studenten die uiterlijk op 31 januari 2022 een inschrijfformulier via de website hebben ingediend.
 • Dutch Masters Innovation zal na ontvangst van de inschrijving beoordelen of de inschrijving voldoet aan de voorwaarden voor deelname en zal vóór februari 2022 een keuze maken welke van de inschrijvingen genomineerd zijn.
 • De genomineerde inzendingen worden beoordeeld door een deskundige jury, benoemd door Dutch Masters Innovation. De beoordeling vindt plaats op basis van vooraf door Dutch Masters Innovation vastgestelde beoordelingscriteria. Indien geen inzendingen worden genomineerd, zal de jurering niet plaatsvinden en zal er geen Dutch Masters Innovation Award worden uitgereikt.
 • De jury kan aanvullende informatie opvragen tijdens het beoordelingsproces.
 • Over de uitslag van de beoordeling kan niet met de jury worden gecorrespondeerd.
 • De nominaties zullen uiterlijk 28 februari 2022 bekend worden gemaakt. De genomineerden krijgen telefonisch bericht over hun nominatie en ontvangen daarbij nadere informatie over de pitchtraining en het opnemen van de pitchvideo en uitreiking van de Award (data, tijdstippen, locatie).
 • Genomineerden kunnen alleen meedingen naar de award als ze op de volgende datum beschikbaar zijn: 11 maart – Award uitreiking in de Brabanthallen
 • Dutch Masters Innovation is niet aansprakelijk voor enigerlei schade als gevolg van of verband houdende met deelname door deelnemer aan de Dutch Masters Innovation Award.
 • Bij inschrijving gaan deelnemers ermee akkoord dat er beeld- en geluidsopnamen gemaakt kunnen worden voor de Dutch Masters Innovation Award uitreiking. Inschrijver verklaart zich uitdrukkelijk akkoord dat Dutch Masters Innovation gebruik mag maken van de inschrijving voor publicitaire doeleinden en het gebruik van de naam van deelnemer in dat verband.
 • In alle gevallen waarin de onderhavige voorwaarden niet voorzien beslist Dutch Masters Innovation naar eigen inzicht.
 • Dutch Masters Innovation respecteert de privacy van de deelnemers en voldoet hierbij aan de Wet bescherming persoonsgegevens. De gevraagde persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor de organisatie van de Dutch Masters Innovation Award. De persoonlijke gegevens worden met derden gedeeld voor ondersteuning in de organisatie van deze wedstrijd en Award uitreiking. Voor inzage, het wijzigen of verwijderen van deze gegevens kunnen deelnemers contact opnemen met de organisatie. De gevraagde persoonlijke gegevens zullen uiterlijk 12 maanden na afloop van de uitreiking vernietigd worden.

© Dutch Masters Innovation 2022 | Website: Freelance Creative

De Dutch Masters Innovation Award is niet zomaar een award, maar het is jouw ticket naar een succesvolle toekomst. Wij bieden een podium voor originele, innovatieve en impactvolle hippische ondernemers. Schrijf je in en maak kans op de award en een bedrag van ten minste €3.000,-. En dat is pas het begin.

De Dutch Masters Innovation Award is niet zomaar een award, maar het is jouw ticket naar een succesvolle toekomst. Wij bieden een podium voor originele, innovatieve en impactvolle hippische ondernemers. Schrijf je in en maak kans op de award en een bedrag van ten minste €3.000,-. En dat is pas het begin.

Sponsored by